Prawa autorskie 

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej dotyczące wszystkich tekstów, ilustracji, znaków towarowych, znaków usługowych, logo i innych materiałów zamieszczonych na tej witrynie internetowej należą do firmy ROBOproject lub zostały tu zamieszczone za pozwoleniem właściciela. 

Nie należy interpretować żadnego zapisu w niniejszej witrynie internetowej jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do wykorzystania jakiegokolwiek znaku towarowego zamieszczonego w niniejszej witrynie internetowej. 

Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Projektu jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Projektu. 

Prawami autorskimi chronione są programy zajęć oraz materiały edukacyjne wykorzystywanych w ramach Projektu (scenariusze zajęć oraz symulacji, prezentacje, studia przypadków, e-learning itd.)

Strona wykorzystuje pliki cookies. Czytaj więcej OK