oferta

szkolenia dla nauczycieli

o projekcie szkół RoboProject

Z ogromną satysfakcją informujemy, że ROBOproject w wyniku przeprowadzonego postępowania, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na Szkolenie z zakresu programowania i robotyki dla nauczycieli, w ramach Projektu „Po co? Dlaczego? Jak?- kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-061/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja rozpocznie w nadchodzącym roku szkolnym realizację projektu, który obejmie swoim programem kilkanaście bydgoskich szkół

Wychodząc naprzeciw wchodzącym z nowym Rokiem Szkolnym zmianom w podstawach programowych z zakresu programowania i robotyki w edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyce, proponujemy szeroką ofertę szkoleniową dla Rad Pedagogicznych, której celem jest wspomaganie nauczycieli w kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych. Nadchodzące zmiany w podstawie programowej obligują Dyrektorów szkół oraz całą kadrę pedagogiczną do profesjonalnego i merytorycznego przygotowania do wprowadzania zmian opisanych w podstawie programowej.

RoboProject Szkolenia

Opierając się na ogromnym doświadczeniu proponujemy Państwu współpracę w zakresie realizacji szkoleń tematycznych dla nauczycieli na poszczególnych poziomach kształcenia:

  • Myślenie algorytmami – nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej oraz na lekcjach informatyki
  • Programowanie na dywanie – I etap edukacyjny
  • Robotyka i Programowanie w kolorach klocków LEGO – I i II etap edukacyjny
  • Programowanie i kodowanie wg nowej podstawy programowej – I i II etap edukacyjny
  • Robotyka i Programowanie na lekcjach informatyki – II etap edukacyjny
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Powyższe szkolenia możemy realizować stacjonarnie u Państwa w placówkach w formie wykładów, warsztatów połączonych również z udziałem dzieci (tzw. zajęcia pokazowe w których wykorzystamy różnorodne zaplecze pomocy dydaktycznych) oraz szkolenia wyjazdowe – warsztaty, realizowane w naszej placówce Centrum Edukacji Technicznej i Zabaw w Bydgoszczy.

Szkolenia realizowane są w oparciu o autorskie programy nauczania z zakresu programowania i robotyki. Ponadto zajmujemy się dystrybucją i wdrożeniami pomocy dydaktycznych do nauki programowania.

Koszt szkolenia kalkulujemy indywidualnie z uwzględnieniem celów i oczekiwań Zamawiającego, zarówno na sprzęcie własnym jak i powierzonym.


Z każdego szkolenia nauczyciele otrzymają Certyfikat lub Zaświadczenie o ukończeniu wybranego szkolenia, scenariusze do realizacji zajęć oraz dostęp do platformy szkoleniowej z materiałami dla nauczycieli ROBOclub.

napisz do nas

Strona wykorzystuje pliki cookies. Czytaj więcej OK